Serveis

1-83942-170

Protección de datos y derechos TIC.

Et puc garantir un servei integral, complet, personalitzat i que compleix 100% amb la legalitat que et mantindrà lluny de sancions en aquestes matèries

A més, et puc assegurar una comunicació constant, directa i immediata perquè el teu sistema de seguretat i els teus textos s'integrin en les teves rutines i protocols.

Des d'una perspectiva didàctica i propera, la meva intenció és garantir el compliment d'aquestes normatives i facilitar-te la resposta als problemes o dubtes que es plantegen en el teu dia a dia.

Amb formacions periòdiques assegurem que el personal sàpiga quines són les seves obligacions i funcions

1. SISTEMA D'IMPLANTACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES
Adaptació de l'empresa, entitat, organització, pública o privada, a les exigències de la normativa vigent en protecció de dades.
 
2.AUDITORIES
Realització d'auditories presencials en Protecció de Dades, comprovació de mesures de seguretat implementades, realització d'anàlisi de riscos, assessorament en el compliment, redacció de protocols.
 
3.EXERCICI DE DRETS
Interposició de reclamacions, queixes o denúncies davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per vulneració dels drets reconeguts en la LOPD, així com exercici de drets contra entitats per vulneració de drets.
 
4.PROCEDIMENTS D'INSPECCIÓ DE L'AEPD
Personació, assessorament i seguiment en procediments sancionadors oberts per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades."
 
ASSUMPCIÓ DE LA FIGURA DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
Compliment de les funcions que es detallen en el Reglament (UE) 2016/679 reservades al Delegat de Protecció de Dades.
 
1. AVISO LEGAL
Redacción de Avisos Legales en la web con los requerimientos de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) y demás normativa vigente
 
2. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DE COOKIES
Política de privacidad y Política de cookies de la web de conformidad con el RGPD y la LOPDGDD.
 
3. TEXTOS LEGALES DEL E-COMMERCE
El desarrollo de una plataforma de comercio electrónico debe contar con unas Condiciones Generales de Uso que se adapte a la normativa vigente en la materia y refleje toda la información requerida para dar cumplimiento a las obligaciones frente a consumidores y usuarios.
 
4. ACTIVIDAD ONLINE Y RRSS
Asesoramiento legal en la utilización de herramientas online con finalidades empresariales, de marketing y promoción, incluyendo la utilización de imágenes y redes sociales.
 
Asuarlegal-Abogada-Portada

Formació i tallers personalitzats.

1. FORMACIÓN EN RGPD
Sesssions formatives per al personal de les empreses que han realitzat una implantació de protecció de dades i han de complir amb l'obligació d'instruir al seu personal

2.TALLERS PRÀCTICS
Tallers dirigits a empresaris per formar-los sobre les obligacions exigides pel RGPD, amb la finalitat que els assistents puguin realitzar les seves pròpies implantacions o auditories internes

3.LEGALITAT A LA XARXA
Cursos orientats a legalitzar la presència a Internet de les empreses, a través de pàgines web, plataformes de comerç electrònic, blogs amb activitats professionals o empresarials, utilització de xarxes socials, etc

4.CURSOS A MESURA
Realització de cursos a mida a petició de l'empresa en qualsevol de les altres matèries del dret descrites.
pexels-olya-kobruseva-6929031

Protocolos Empresariales

1. PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO

Es obligatorio en todas las empresas, con independencia de su número de trabajadores y cualquiera que sea su actividad o forma jurídica. La Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) otorga la potestad de control y sanción a la Inspección Laboral.

 

2. PROTOCOLO DE DESCONEXIÓN DIGITAL EN EL ÁMBITO LABORAL

Es obligatorio en todas las empresas, con independencia de su número de trabajadores, a fin de garantizar el Derecho de desconexión de los empleados de su organización en sus periodos de descanso. Para evitar la imposición de sanciones por la Inspección de Trabajo que actuará de oficio o por denuncia del trabajador.

4-81935-170

Assessorament i seguiment procesal de dret civil i mercantil.

Exigències jurídiques d'empreses i particulars cobertes, tant en l'àmbit professional com personal.
Analitzarem els fets buscant les proves que ens puguin ajudar a muntar el cas i li donaré la forma jurídica per defensar els teus interessos.

En tot moment, estaràs informat dels passos que seguirem, dels tràmits judicials realitzats i de l'estratègia del procediment.

Abans de començar, rebràs la informació de tots els costos, honoraris i despeses associades que puguin existir per poder arribar a l'acord de pagaments que sigui convenient

Sempre que hi hagi un assumpte d'una altra matèria jurídica que ens afecti, consultaré amb altres professionals experts en la matèria.

1. RECLAMACIONES DE CANTIDAD
Instancia de demandas en procedimientos verbales u ordinarios, hasta la ejecución y satisfacción de la deuda.
 
2. ACCIDENTES DE TRÁFICO

Asesoramiento desde el inicio para encarrilar la reclamación y optar a la máxima indemnización.

 

3. DESAHUCIOS
Desahucios por falta de pago, cumplimento del término, incumplimiento contractual, te acompañaré hasta el lanzamiento y recuperación del inmueble
 
4. ARRENDAMIENTOS
Asesoramiento en el proceso de búsqueda y redacción de contratos personalizados al caso concreto
 
5. PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA
Oposición a las demandas ejecutivas interpuestas por entidades bancarias y financieras
 
6. DERECHO DE FAMILIA
Instancia y seguimiento de divorcio, reclamación de pensiones, procesos de filiación, redacción de convenios reguladores, custodia de hijos menores, etc.
 
 
1. CONTRATACIÓN MERCANTIL
Asesoramiento y redacción de todo tipo de acuerdos y contratos en el ámbito empresarial, acuerdos de socios, contratos de prestación de servicios.
 
2. SOCIETARIO

Constitución de Sociedades mercantiles, cambios de nombre, de domicilio, ampliaciones de capital.

ca